Hệ thống phân phối Kankavin tỉnh Quảng Bình

Quận – Huyện - TP

 Nhà Thuốc

Địa Chỉ

TP Đồng Hới

NT Trung Tâm 

Số 46 Hữu Nghị, TP Đồng Hới( Quầy Chị Huê) 

 

Hỗ trợ trực tuyến

08 62648788

Ý kiến khách hàng