Hệ thống phân phối Kankavin tỉnh Gia Lai

Quận - Huyện - TP

Tên Đơn Vị

Địa Chỉ

Plieku NT Tế Phước Đường Số 156 Hoàng Văn Thụ TP Plieku 

 

Hỗ trợ trực tuyến

08 62648788

Ý kiến khách hàng