Hệ thống phân phối Kankavin tỉnh Bến Tre

TP/Quận/Huyện 

Nhà Thuốc

Địa Chỉ

Châu Thành

Nhà thuốc Thanh Thanh

KP 4 TT Châu Thành

Ba Tri

Nhà thuốc Thái Bình

Số 17 đường 29/3 Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri

Hỗ trợ trực tuyến

08 62648788

Ý kiến khách hàng