Hệ thống phân phối Kankavin tỉnh Bạc Liêu

TP/Quận/Huyện 

Nhà Thuốc

Địa Chỉ

TP Bạc Liêu 

Vạn Sanh Đường

số 59 Hoàng Văn Thụ, P3

Hỗ trợ trực tuyến

08 62648788

Ý kiến khách hàng