Hệ thống phân phối Kankavin TP Hải Phòng

Quận - Huyện

Tên Đơn Vị

Địa Chỉ

Lê Chân

Nhà thuốc 303A Cát Dài

299 Cát Dài – Lê chân

 Nhà thuốc 303B Cát Dài

303 Cát Dài- Lê chân

Nhà thuốcTư nhân 

Quầy 47 Số 482 Phủ Thượng Đoạn, Quận Hải An 

Hỗ trợ trực tuyến

08 62648788

Ý kiến khách hàng