Hotline 24/7 0968 561 226

Hệ thống phân phối Avixan tỉnh Hài Phòng

Quận - Huyện

Tên Đơn Vị

Địa Chỉ

Lê Chân

Nhà thuốc 303A Cát Dài

299 Cát Dài – Lê chân

 Nhà thuốc 303B Cát Dài

303 Cát Dài- Lê chân

Nhà thuốc Kim Thoa

23 Lê Lợi – Ngô Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

08 62648788

Ý kiến khách hàng